Pokyny pro výdej povolenek v roce 2023

Každý člen si předvyplní formulář, který bude dostupný ve schránce na dveřích Rybárny a na internetových stránkách organizace: www.mocrsbenatky.cz - sekce pro členy

Formulář se vyplňuje celý, tzn. v horní i dolní polovině.
Žadatel vyplní své jméno, příjmení, datum narození. Políčko adresa vyplňte pouze pokud nastala její změna, nebo se jedná o nové členství. Zakroužkuje požadovanou povolenku, členskou známku a v případě neodpracovaných brigád jejich peněžní náhradu. Brigádní povinnost 10 hodin se týká dospělých od 18 do 65 let, u mládeže od 15 do 18 let je to pak poloviční počet hodin. Nevztahuje se na ženy a držitele ZTP/P. Uvedené ceny žadatel následně přepíše do sloupce Objednávám a provede celkový součet.

U členů, kteří budou uplatňovat slevu ZTP/P, je potřeba doplnit i číslo průkazu ZTP/P. V sobotních termínech 7.1., 11.2. a 11.3. bude od 9:00 do 12:00 hod. možné vyplněný formulář přes vydávací okénko odevzdat společně s rybářským lístkem, členskou legitimací a provést platbu. Následující den pak vždy od 9:00 do 12:00 hod. proběhne samotné vydávání objednaných povolenek společně s odevzdanými doklady (legitimace s rybářským lístkem).

Dne 11.3. proběhne vydávání, v případě uskutečnění výroční členské schůze, po jejím ukončení, tj. od 11:00 do 14:00 hod.

V případě úhrady pouze za členskou známku proběhne její vydání ihned na místě po předložení formuláře a její úhradě. V případě nového členství bude jeho vyřízení probíhat v samostatném okénku.
V NÁSTĚNKÁCH ORGANIZACE NALEZNETE VYPLNĚNÝ VZOR. POKUD BUDETE POTŘEBOVAT POMOC S VYPLNĚNÍM, RÁDI NA MÍSTĚ POMŮŽEME.

Vyhrazené dny pro výdej povolenek pro rok 2023 v místě sídla MO ČRS Benátky:

 • Sobota 7.1. 2023 9:00 – 12:00
 • Sobota 11.2. 2023 9:00 – 12:00
 • Sobota 11.3. 2023 9:00 – 12:00
 • Sobota 15.4. 2023 9:00 – 12:00

Upozornění

 • Vydání povolenky 7.1.2023 bude možné pouze oproti povolence/statistice z roku 2022!
 • Za neodevzdanou povolenku je pokuta 200Kč

Poznámky

 • Po uplynutí termínů vyhrazených pro vydávání “povolenek” je možné si zajistit povolení k lovu kontaktováním: Petra Kolínského telefon: +420731102741
 • ceny povolenek 2023
 • Povolenky u p.Kolínského budou vydávány po posledním termínu vydávání, tj p.Kolínský začne vydávat povolenky od 16.4.2023
 • Ke každé povolence vydané u p.Kolínského bude připočteno 50 kč jako manipulační poplatek
 • ZTP upozornění – k výdeji ZTP povolenek je třeba dle nařízení uzemního svazu tato podoba ZTP průkazu. Jinak nebude povolenka se ZTP slevou vydána.
 • Statistiku za rok 2022 je nezbytné vrátit nejpozději do 15.1.2023 vhozením do poštovní schránky na adrese organizace (Pražská 96, Benátky nad Jizerou)
 • Bližší informace pro získání prvního rybářského lístku podá p.Juda +420602188434 nebo p.Kolínský +420731102741
 • Cena za brigády – 1hodina / 100 kč (při neodpracování deseti povinných brigádnických hodin)
 • INFORMACE: Zaplatit členskou známku je možné i formou složenky – číslo účtu, jako variabilní symbol uveďte Vaše jméno a čz2023. Důležité je uschování ústřižku pro samotné nalepení známky a prokázání při nákupu povolenky či vydání samotné známky! Bez ústřižku nebude známka na počkání vydána.

Český rybářský svaz, z. s.

Místní organizace
Benátky nad Jizerou
Pražská 96/76
29471