Jak mohu získat rybářský lístek a povolenku?

Musíte navštívit, nebo kontaktovat naší místní organizaci, kde podáte přihlášku pro člena. Absolvujete test, který se skládá ze základních znalostí z oblasti rybářství, biologie ryb a právních předpisů upravujících lov ryb. Po úspěšně zvládnutém testu obdržíte osvědčení o získání kvalifikace, se kterým půjdete na příslušný
obecní úřad( v místě vašeho trvalého bydliště), který vám vydá rybářský lístek. Po obdržení rybářského lístku opět navštívíte naši organizaci a zakoupíte si požadovanou povolenku.

Jak mohu zapsat své dítě do rybářského kroužku?

Kontaktujte p.Grůšu, který vám podá bližší informace o místě a času konání kroužku.

František Grůša / +420723882661

Jak si mohu pronajmout chatu v Kochánkách?

Kontaktujte p.Čmuhače (+420724880116) se kterým se domluvíte na termínu.
Ceník je zveřejněn na našich stránkách. 

Kdy se nasazují ryby do našeho revíru?

Ryby se nasazují cca.4x do roka. Pevný termín není stanoven. Pro bližší info sledujte naše stránky, kde bude termín oznámen.

Co mám dělat, když přijdu o rybářský lístek?

V případě ztráty rybářského lístku navštivte městský úřad, kde vám byl původní rybářský lístek vydán, a požádejte o vystavení nového rybářského lístku. 

Český rybářský svaz, z. s.

Místní organizace
Benátky nad Jizerou
Pražská 96/76
29471